Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Openbare Vergadering

no. 10

woensdag 10 november 2021

09:00

Locatie
Vergaderzaal van de Staten van Aruba
Voorzitter
E.G.A. Vrolijk
Toelichting

STATEN VAN ARUBA
Zittingsjaar 2021-2022
                                                                                                                                               NO. 10
OPROEPING
Ter bijwoning van een
OPENBARE VERGADERING
van de Staten van Aruba op
woensdag 10 november 2021 om 9:00 uur
in de vergaderzaal van de Staten

Agenda:
Gedachtewisseling met de Minister van Transport, Communicatie en Primaire Sector, dhr. Ursell Arends, omtrent de stand van zaken met betrekking tot de situatie van de overheidsbedrijf Serlimar N.V.
                                                                                               Oranjestad, 4 november 2021

Namens de Voorzitter,

De Griffier,

mr.drs. Herman Ch. J. Hek

Bijlage: IS/184/21-22, d.d. 28 oktober 2021

NB: De Voorzitter heeft de spreektijden als volgt vastgesteld 1ste ronde: 20 minuten
                    2de ronde: 10 minuten

Het publiek zal tot de onderhavige vergadering toegelaten worden rekening houdende met de aankondiging door de regering op 5 augustus 2021 inzake de preventie van de verdere verspreiding van het COVID-19 virus. Het publiek wordt verzocht om tijdens de vergadering zo veel mogelijk uw mondkapje op te hebben. Uitsluitend leden van de pers kunnen tot de zogenaamde
persboxen toegelaten worden.