Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
De Griffie

De griffier geeft leiding aan de griffie, het ambtelijk apparaat dat de Statenleden ondersteunt. De Griffier wordt benoemd door de Staten, maar mag zelf geen Statenlid zijn. De Griffier is feitelijk de secretaris van de Staten. De taken van de Griffier zijn onder andere:


Het geven van leiding aan het ambtelijk apparaat
Het zijn van de eerste juridisch adviseur van de voorzitter der Staten
Het voorbereiden en bekendmaken van Statenvergaderingen
Het adviseren van Statenleden
Het beheer over de huishoudelijke aangelegenheden
Het opstellen van de begroting van de Staten en het bewaken daarvan
De griffier wordt bijgestaan door onder andere twee plaatsvervangend griffiers.