Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu

Overzichten

Actuele overzicht items
Titel Soort Datum wijziging
OLV-houdende algemene regels mbt het bestuursrecht (Landsverordening algemene bepalingen bestuursrecht) Nota naar aanleiding van het verslag 14-09-2023
Motie no. 5 v/d Fracties MEP-RAIZ mbt op de regering aan te dringen om tot een verantwoorde herfinanciering v/d pandemielening te komen tegen een rente niet hoger dan 3,2% Moties 14-09-2023
Motie no. 7 v/d Fractie MEP mbt op de regering aan te dringen om vanwege gebrek aan consensus het voorstel Rijkswet Aruba financieel toezicht (RAft) te laten intrekken Moties 14-09-2023
Motie no. 6 v/d Fractie AVP mbt Besluit de noodzaak tot oprichting van een Sociaal-Cultureel Planbureau Aruba (SCPA) in samenwerking met de Nederlandse regering vast te stellen Moties 14-09-2023
Motie no. 4 v/d Fracties RAIZ-MEP mbt Besluit de democratische rechten van het Arubaanse volk te allen tijde te waarborgen en te bevorderen Moties 14-09-2023
Motie no. 3 v/d Fracties RAIZ-MEP mbt Besluit op de regering aan te dringen om verder te onderhandelen met de Nederlandse regering over herfinanciering v/d pandemielening Moties 14-09-2023
Motie no. 2 v/d Fractie AVP mbt Besluit het vertrouwen in de Minister President mw. mr. Evelyn Wever-Croes wederom op te zeggen Moties 14-09-2023
Motie no. 1 v/d Fracties Accion-21-MAS-Stnld R. Santos do Nascimento mbt Besluit de regering te verzoeken om de Rijkswet Aruba financieel toezicht (RAft) voor 10 oktober 2023 goed te keuren Moties 14-09-2023
Motie no. 2 v/d Fractie-AVP met Besluit om het feit af te keuren dat er geen echte dialoog is geweest met vertegenwoordigers v/d vakbonden, commerciëel en gepensioneerden OLV#1001 Moties 14-09-2023
Motie no. 1 v/d Fracties Accion21-MAS en Onafhankelijke leden mbt Besluit het vertrouwen in de MinFC mw Xiomara Maduro op te zeggen voor het verslechteren van onze overheidsfinanciën-OLV# 1001 Moties 01-09-2023