Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Openbare Vergadering

no. 12

dinsdag 30 november 2021

08:30

Locatie
Vergaderzaal van de Staten van Aruba
Voorzitter
E.G.A. Vrolijk
Toelichting

STATEN VAN ARUBA
Zittingsjaar 2021-2022
                                                                NO. 12
AANGEPASTE OPROEPING
Ter bijwoning van een
OPENBARE VERGADERING
van de Staten van Aruba op
Dinsdag 30 november 2021 om 8:30 uur
in de vergaderzaal van de Staten

Agenda:

  1. Onderzoek geloofsbrief en toelating als lid der Staten.
  2. Ontwerp-landsverordening houdende regels inzake de tijdelijke verstrekking van financiële steun aan de werkgevers als een tegemoetkoming in de loonkosten teneinde de werkgelegenheid onder de buitengewone omstandigheden als gevolg van COVID-19-pandemie te behouden (Landsverordening tijdelijke loonsubsidie)
    (IS/666/20-21, d.d. 21 mei 2021) (ZJ 2020-2021-956).
  3. Ontwerp-landsverordening tot wijziging van de Landsverordening toezicht kredietwezen (AB 1998 no. 16) (Invoering depositogarantiestelsel)
    (IS/68/21-22, d.d. 1 oktober 2021) (ZJ 2021-2022-962).
                                                                                                    Oranjestad, 26 november 2021

Namens de Voorzitter,
De Griffier,

mr. drs. Herman Ch.J. Hek

NB: De Voorzitter heeft de spreektijden als volgt vastgesteld
1ste ronde: 20 minuten
2de ronde: 10 minuten

Rekening houdende met de aankondiging door de regering op 5 augustus 2021 inzake de preventie van de verdere verspreiding van het COVID-19 virus, wordt u verzocht om tijdens de vergadering zo veel mogelijk uw mondkapje op te hebben.