Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Openbare Vergadering

no. 9

dinsdag 9 november 2021

09:00

Locatie
Vergaderzaal van de Staten van Aruba
Voorzitter
E.G.A. Vrolijk
Toelichting

STATEN VAN ARUBA
 Zittingsjaar 2021-2022
                                                                                                                                  NO. 9
OPROEPING
Ter bijwoning van een
OPENBARE VERGADERING
van de Staten van Aruba op
dinsdag 09 november 2021 om 9:00 uur
in de vergaderzaal van de Staten

Agenda:
Gedachtewisseling met de Minister van Toerisme, Volksgezondheid en Sport, dhr. D.P. Oduber, omtrent de stand van zaken met betrekking tot de inkorting van 60 miljoen op de AZV en inzake de bezorgdheden van de Arubaanse Vereniging van Fysiotherapeuten (AVF).
                                                                                               Oranjestad, 2 november 2021

Namens de Voorzitter,

De Griffier,
mr.drs. Herman Ch. J. Hek

Bijlage: IS/119/21-22, d.d. 19 oktober 2021

NB: De Voorzitter heeft de spreektijden als volgt vastgesteld 1ste ronde: 20 minuten
                   2de ronde: 10 minuten

Rekening houdende met de aankondiging door de regering op 5 augustus 2021 inzake de preventie van de verdere
verspreiding van het COVID-19 virus, wordt u verzocht om tijdens de vergadering zo veel mogelijk uw mondkapje op te hebben.

Agenda documenten