Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Openbare Vergadering

no. 23 (Vervolg)

donderdag 28 april 2022

12:00
Locatie

Vergaderzaal van de Staten van Aruba

Voorzitter
R.A. Kamperveen
Toelichting

STATEN VAN ARUBA
Zittingsjaar 2021-2022
NO. 23
AANGEPASTE OPROEPING
Ter bijwoning van een OPENBARE VERGADERING van de Staten van Aruba op
donderdag 28 april 2022 om 09:00 uur in de vergaderzaal van de Staten
Agenda:
Ontwerp landsverordening tot vaststelling van de begroting van de Raad van Advies voor het dienstjaar 2022 (ZJ 2021-2022-974) (IS/871/21-22, d.d. 19 april 2022)
Initiatief ontwerp-landsverordening tot vaststelling van de begroting van de Algemene Rekenkamer voor het dienstjaar 2022 (IS/851/21-22, d.d. 7 april 2022) (ZJ 2021-2022-972)
Initiatief ontwerp-landsverordening tot vaststelling van de begroting van de Staten van Aruba voor het dienstjaar 2022 (IS/862/21-22, d.d. 12 april 2022) (ZJ 2021-2022-973)
Adviezen van de Centrale Commissie d.d. 25 februari 2022 inzake
a. Instelling en Samenstelling Vaste en Bijzondere Commissies van de Staten voor het resterende Zittingsjaar 2021-2022
b. Instelling en Samenstelling Commissies van het Latijns-Amerikaanse Parlement voor het resterende Zittingsjaar 2021-2022
                                                                                Oranjestad, 25 april 2022
Namens de voorzitter,
De Griffier,
mr. drs. Herman Ch. J. Hek

Uitzending

Agendapunten

  1. 1

  2. 2

  3. 3

  4. 4