Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Openbare Vergadering

no. 21

woensdag 23 maart 2022

09:00
Locatie

Vergaderzaal van de Staten van Aruba

Voorzitter
E.G.A. Vrolijk
Toelichting

STATEN VAN ARUBA
      Zittingsjaar 2021-2022
                                                                                                                 NO. 21
OPROEPING
Ter bijwoning van een
OPENBARE VERGADERING
van de Staten van Aruba op
woensdag 23 maart 2022 om 09:00 uur
in de vergaderzaal van de Staten

Agenda:

  1. Ontwerp-landsverordening houdende regels inzake het toezicht op het aanbieden van consumentenkrediet,
    alsmede tot wijziging van de Landsverordening toezicht kredietwezen (AB 1998 no. 16) en de
    Landsverordening toezicht verzekeringsbedrijf (AB 2000 no. 82) (Landsverordening regeling consumentenkrediet)
    (IS/324/21-22, d.d. 7 december 2021) (ZJ 2021-2022-966)
                                                                                                   Oranjestad, 9 maart 2022

Namens de Voorzitter,

De Plv. Griffier,
drs. J.I. Williams

NB: De Voorzitter heeft de spreektijden als volgt vastgesteld 1ste ronde: 20 minuten
                                                                                                                2de ronde: 10 minuten

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

  1. 1