Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Centrale Commissie

donderdag 13 september 2018

08:30 - 12:30
Locatie

Vergaderzaal Staten van Aruba

Toelichting

STATEN VAN ARUBA
Zittingsjaar 2018-2019

NO. 1

TWEEDE AANGEPASTE OPROEPING

Ter bijwoning van een
CENTRALE COMMISSIE
vergadering van de Staten van Aruba op
donderdag 13 september 2018 om 08:30 uur
in de vergaderzaal van de Staten

Agenda:

1a Instelling en Samenstelling Vaste en Bijzondere Commissies van de Staten voor het Zittingsjaar 2018-2019.

b Instelling en Samenstelling Commissies van het Latijns-Amerikaanse Parlement voor het Zittingsjaar 2018-2019.

 1. Vaststelling verslag ontwerp-landsverordening houdende bepalingen metbetrekking tot de bestrijding van infectieziekten en tot de toepassing vanmaatregelen ter voorkoming van de verspreiding van infectieziekten(Landsverordening infectieziekten) (IS/1070/17-18, d.d. 26 juli 2018(ZJ 2017-2018-891)

 2. Vaststelling (blanco) verslag ontwerp-landsverordening houdende regelsmet betrekking tot het plaatsen van overheidsopdrachten voor werken,leveringen endiensten en de daarbij te volgen procedures(Aanbestedingsverordening) (IS/1097/17-18, d.d. 7 augustus 2018)(ZJ 2017-2018-892)

Oranjestad, 13 september 2018

Namens de Voorzitter,
De Griffier,

mr.drs. Herman Ch. J. Hek

Agendapunten

 1. 1
  Instelling en Samenstelling Commissies van het Latijns-Amerikaanse Parlement voor het Zittingsjaar 2018-2019
 2. 1
  Instelling en Samenstelling Vaste en Bijzondere Commissies van de Staten voor het Zittingsjaar 2018-2019.
 3. 2
  Vaststelling verslag ontwerp-landsverordening houdende bepalingen met betrekking tot de bestrijding van infectieziekten en tot de toepassing van maatregelen ter voorkoming van de verspreiding van
 4. 3
  Vaststelling (blanco) verslag ontwerp-landsverordening houdende regels met betrekking tot het plaatsen van overheidsopdrachten voor werken, leveringen en diensten en de daarbij te volgen procedure