Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Plechtige Vergadering

dinsdag 14 september 2021

10:00

Locatie
Vergaderzaal van de Staten van Aruba
Voorzitter
E.G.A. Vrolijk
Toelichting

STATEN VAN ARUBA
Zittingsjaar 2021-2022
NO. 1
OPROEPING
Ter bijwoning van een PLECHTIGE VERGADERING van de Staten van Aruba op DINSDAG 14 september 2021, des voormiddags om 10:00 uur, ter gelegenheid van de opening van het Zittingsjaar 2021-2022 door Zijne Excellentie de Gouverneur van Aruba in de Vergaderzaal van de Staten van Aruba, L.G. Smith Blvd. 72, Oranjestad, Alhier.
Oranjestad, 10 september 2021
Namens de Voorzitter,
De Griffier,
mr.drs. Herman Ch. J. Hek
NB: De leden worden vriendelijk verzocht
              om uiterlijk 08.45 uur v.m. in het
              Statengebouw aanwezig te willen zijn.
Kleding: donker Kostuum

Uitzending

Agendapunten